Tezler

Yüksek Lisans:

------. Akdağ, S. (2009). Said Nursi ve Siyasi Düşünceleri. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi.

------. Alkış, M. (2014). Laikleşme ve Ulusal Kimlik İnşası Ekseninde Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Türkiye’nin Modernleşme Süreci: Said Nursi Örneği. Diyarbakır, Türkiye: Dicle Üniversitesi.

------. Arslan, E. (2004). Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin Toplum ve Etik Düşüncesi. İstanbul, Türkiye: Sabancı Üniversitesi.

------. Arslan, V. (2013). Tasavvufi Açıdan Bediüzzaman Said Nursi’de Acz ve Fakr Kavramları. Isparta, Türkiye: Süleyman Demirel Üniversitesi.

------. Avcı, Ş. (2012). Risale-i Nurlarda Vahdet-i Vücud. Isparta, Türkiye: Süleyman Demirel Üniversitesi.

------. Bedir, A. (2007). Said Nursi’nin Teolojisinde Gündelik Hayat. İstanbul, Türkiye: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

------. Beki, M. (2007). Said Nursi ve Tasavvufi Görüşleri. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi.

------. Boz, E. (2015). Bediüzzaman Said Nursi’nin İttihad-ı İslam Düşüncesi. Mardin, Türkiye: Mardin Artuklu Üniversitesi.

------. Çifçi, A. (1980). Bediüzzaman Said Nursi'nin Yaşamı, Eserleri ve Gizemli Yönü. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi.

------. Ergin, İ. (2015). Risale-i Nurda Estetik Delil ve Otantikliği Sorunu. Samsun, Türkiye: On Dokuz Mayıs Üniversitesi.

------. Ertaş, F. (2012). Said Nursi’nin Eserlerinde Din ve Etnisite Sorunu. İstanbul, Türkiye: İstanbul Üniversitesi.

------. Göktaş, Ü. (2011). Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Bediüzzaman Said Nursi. Erzurum, Türkiye: Atatürk Üniversitesi.

------. Kanık, C. (2010). Kur’an-ı Kerim’deki Tekrarlara Orijinal Bir bakış: Risale-i Nur örneği. Diyarbakır, Türkiye: Dicle Üniversitesi.

------. Kesik, Y. D. (2007). Said Nursi’nin Risalelerinde Mehdilik Telakkisi. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi.

------.Kurt, Ö. (2015). Bediüzzaman Said Nursi’de Kur’an Belagatına Dair Kavramlar. Erzurum, Türkiye: Atatürk Üniversitesi.

------. Kuşut, O. (2013). Said Nursi’de Aile Sosyolojisi ve Sosyal Ahlak. Iğdır, Türkiye: Iğdır Üniversitesi.

------. Oğuzbey, T. N. (2016). Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Bediüzzaman Said Nursi’de Müspet Hareket Metodu. İstanbul, Türkiye: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

------.Özyurt, S. (2010). Bediüzzaman Said Nursi’nin İtikadi-Siyasi İslam Mezheplerine Bakışı. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi.

------. Paksu, O. A. (1997). Bediüzzaman Said Nursi ve İşaratül-İcaz Tefsiri. Sakarya, Türkiye: Sakarya Üniversitesi.

------. Sarıgül, H. (2015). Bediüzzaman Said Nursi’nin Alevîliğe Bakışı. Şanlıurfa, Türkiye: Harran Üniversitesi.

------. Yılmaz, E. (2010). Said Nursi ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın Ahiret Anlayışı. Sakarya, Türkiye: Sakarya Üniversitesi.

Doktora:

------. Ağcakulu, A. (2016). Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Said Nursi’de din-siyaset ilişkisi. İstanbul, Türkiye: Yıldız Teknik Üniversitesi.

------. Beki, N. (1997). Yirminci Asır Türkiye'sinde Tefsirde İşaratül İcaz Örneği. Sakarya, Türkiye: Sakarya Üniversitesi.

------.Çancı, H. (1998). İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi.

------.Hörküç, H. (2004). Said Nursi’s Ideal for Human Society: Moral and Social Reform in the Risale-i Nur. Durham, UK: University of Durham.

------.Kahveci, K. A. (2015). Practi̇cal Ethi̇c Issue i̇n Sai̇d Nursi̇. Konya, Türkiye: Necmettin Erbakan Üniversitesi.

------.Kara, H. K. (2015). Unveiling the Thoughts of Users of Risale-i Nur Textbooks for Enhancement of Its Integration in Teaching Islam in ARMM colleges. Cagayan de Oro, Philippine: Capitol University.

------. Mermer, A., (1985). Aspects of Religious Identity: The Nurcu Movement in Turkey Today. Ph. D. Dissertation, University of Durham.

------.Yeşilhark, T. (2013). Theodicy and the Problem of Evil in Islam: The Risale-i Nur as Case Study. Durham, UK: Durham University. Erişim adresi http://etheses.dur.ac.uk/9416/

Not: Eklenmesini istediğiniz tezler varsa lütfen bize yazın: rnmer@uskudar.edu.tr